Spotkanie wz. z ogłoszonym konkursem

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe na konsultacje w związku z ogłoszonym konkursem ofert  NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHEŁM W ROKU 2017 W ZAKRESIE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO pn: „Ochrona ptaków dziko żyjących na terenie miasta Chełm – kontynuacja zadania „Mieszkańcy Chełma dla jerzyków” - wykonanie i zawieszenie budek lęgowych oraz cykl działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Chełma.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 marca 2017r w godz. 12.00-14.00 w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełm ul. Strażacka.