Rostrzygnięty Konkurs przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Chełm

Laureatem Konkursu Nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2016 roku zostaje Stowarzyszenie Osób z Cukrzycą ,,Diabetyk Chełmski” ul. Brzozowa 9. Wręczenie Nagrody nastąpi podczas imprezy pn.,,Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych”.

 

Wyróżnienie w postaci dyplomu otrzyma organizacja pozarządowe biorąca udział w Konkursie tj. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego ul. Lwowska 12/4.

 

Treść ogłoszenia TU.