Rozstrzygnięcie Konkursu przyznania tytułu ,,SPOŁECZNIK ROKU” na terenie Miasta Chełm

OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu Konkursu przyznania tytułu ,,SPOŁECZNIK ROKU” na terenie Miasta Chełm

Celem Konkursu jest nagrodzenie tytułem „SPOŁECZNIKA ROKU”, osoby działającej na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz placówkach samorządu lokalnego działających we wszystkich sferach życia społecznego.

 

Laureatem Konkursu

,,Społecznik Roku” w roku 2016

zostaje

Pani Katarzyna Janicka

 

Wręczenie Nagrody nastąpi podczas imprezy

pn.,,Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych”

w dniu 27 maja 2017r.

 

 

Przewodnicząca

Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm

/-/ Edyta Muda

 

Załacznik:

Protokół z posiedzenia Kapituły TU