Prezydent Miasta Chełm zaprasza na spotkanie

Prezydent Miasta Chełm serdecznie zaprasza na konsultacje projektu ,,Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, które odbędą się w dniu 07 września 2017r. o godz. 14.30 w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm ul. Obłońska 20 sala Nr 2.

 

ZAPROSZENIE

PROJEKT Programu współpracy ... na rok 2018