Nabór przedstawiciela do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) do składu Komisji Konkursowej powoływanej w drodze zarządzenia w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w formie powierzenia.

 

Więcej informacji TU: