Nowelizacja stowarzyszeń. Pełnomocnicy do podpisywania umów z członkami zarządu

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, członkowie stowarzyszeń mogą już zacząć zastanawiać się nad wyznaczeniem pełnomocników podpisujących umowy z członkami zarządu. Wymóg posiadania takiego pełnomocnika zacznie obowiązywać pod koniec maja. O pełnomocnika niełatwo! Pełnomocnik wskazywany jest przez walne zebranie lub komisję rewizyjną.
Więcej informacji na www.ngo.pl