RODO. Kiedy NGO może zbierać dane osobowe

Organizacje pozarządowe, które zbierają dane osobowe, muszą wiedzieć, w jakim celu to robią. Muszą też znać tzw. przesłankę legalizującą zbieranie danych. Przesłanki wymienia RODO, a organizacja pozarządowa ma obowiązek wskazać, która z przesłanek pozwala jej np. na przetwarzanie danych członków stowarzyszenia czy zbieranie informacji o darczyńcach.