Spotkanie konsultacyjne Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Serdecznie zapraszam na konsultacje projektu ,,Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, które odbędą się w dniu 07 września 2018r. o godz. 13.00 w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm ul. Obłońska 20 sala Nr 2.

 

Treść zaproszenia TU.

Projekt Programu TU.