Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa na spotkanie organizowane w związku z ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań w/w zakresie.

Powyższe spotkanie odbędzie się w dniu 20 listopada 2018r. (wtorek) o godz. 15.00 w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm sala Nr 2 ul. Obłońska 20.