Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019 r. art. 8a w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (t.j. z 2017r., poz. 2030 z późn. zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1467), Prezydent Miasta Chełm sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców miasta Chełm.

Więcej informacji TU: