Zapraszamy na konsultacje w dniu 18 marca 2019r.

Szanowni Państwo

przedstawiciele

organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszam na konsultacje projektu Zarządzenia w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz rozliczania dotacji na zadania publiczne realizowane w trybie otwartego konkursu ofert, które odbędą się w dniu 18 marca 2019r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Chełm w Departamencie Spraw Obywatelskich - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Obłońska 20 sala Nr 2.

 

II Zastępca Prezydenta

Miasta Chełm

/-/ Andrzej Kosiniec

 

 

Zarządzenie

Załącznik Nr 1

Załacznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8