OGŁOSZENIE NR DSO-SSZ.843.2.2019 PREZYDENTA MIASTA CHEŁM z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Chełmie

Drukuj

OGŁOSZENIE NR DSO-SSZ.843.2.2019 PREZYDENTA MIASTA CHEŁM z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Chełmie