Chełmska Rada Seniorów

W dniu 07 października 2017r. Zarządzeniem Nr 631/16 Prezydenta Miasta Chełm powołano Chełmską Radę Seniorów w składzie:
1) Awtoniuk Regina,
2) Bruszkiewicz Stefan Zdzisław,
3) Choma Grażyna,
4) Ciemiński Bogusław,
5) Dobrzańska - Cabała Irena,
6) Drygalewicz Maria - przedstawiciel seniorów wskazany przez Prezydenta Miasta Chełm,
7) Guściora Leszek,
8) Jatczak Janina,
9) Koper Kamila,
10) Mikołajczyk Danuta,
11) Niemiec Marianna,
12) Radwański Lech - przedstawiciel seniorów wskazany przez Prezydenta Miasta Chełm,
13) Sawa Krystyna - przedstawiciel seniorów wskazany przez Przewodniczącego Rady
Miasta Chełm,
14) Siwiec Danuta,
15) Symoniuk Marian.
Treść Zarządzenia TU:

Więcej informacji o Chełmskiej Radzie Seniorów TU: