Zaproszenie na piąte posiedzenie Chełmskiej Rady Seniorów

Serdecznie zapraszam na piąte posiedzenie Chełmskiej Rady Seniorów, które odbędzie się w dniu 20 października 2017 r. o godzinie 11:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65 z następującym, proponowanym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie piątego posiedzenia Chełmskiej Rady Seniorów.

  2. Przyjęcie protokołu z czwartego posiedzenia Chełmskiej Rady Seniorów.

  3. Przedstawienie porządku obrad.

  4. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na czwartym posiedzeniu Chełmskiej Rady Seniorów

  5. Informacja z III sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencja 2016 - 2019 – Pan Kazimierz Mazurek Przewodniczący Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmie.

  6. Informacja o działaniach które będą podejmowane w nowym roku akademickim przez Uniwersytet Trzeciego Wieku – Pani Krystyna Sawa Przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

  7. Omówienie założeń ,,Programu profilaktyki grypy dla mieszkańców Miasta Chełm w wieku 65+ na lata 2018 – 2020'' – Pani Jolanta Gierasimiuk Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm.

  8. Dyskusja i wolne wnioski.

  9. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                                                            Przewodnicząca Chełmskiej Rady Seniorów

                                                                                                                                                                 /-/ Maria Drygalewicz