Zapraszam na szóste posiedzenie Chełmskiej Rady Seniorów

Serdecznie zapraszam na szóste posiedzenie Chełmskiej Rady Seniorów, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65 z następującym, proponowanym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie szóstego posiedzenia Chełmskiej Rady Seniorów.

  2. Przyjęcie protokołu z piątego posiedzenia Chełmskiej Rady Seniorów.

  3. Przedstawienie porządku obrad.

  4. Przedstawienie przez Przewodniczącą Chełmskiej Rady Seniorów informacji o realizacji zgłoszonych wniosków.

  5. Zapoznanie Członków Chełmskiej Rady Seniorów z zasadami ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku.

  6. Informacja z realizacji inwestycji ujętych w budżecie Miasta Chełm na 2017 rok.

  7. Przedstawienie i przyjęcie Planu pracy Chełmskiej Rady Seniorów na 2018 rok.

  8. Dyskusja i wolne wnioski.

  9. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                                  Przewodnicząca Chełmskiej Rady Seniorów

                                                                                                                                    /-/ Maria Drygalewicz