Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym edabska 6
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA CHEŁM W ROKU 2019 W ZAKRESIE: działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ edabska 27
Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego - NOWE WZORY !!! edabska 33
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku edabska 43
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHEŁM W ROKU 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 88
Prezydent Miasta Chełm ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 170
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHEŁM W ROKU 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 144
Rostrzygnięcie konkursu na udzielenie schronienia osobom bezdomnym na terenie miasta Chełm edabska 151
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa edabska 208
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 238