Prezydent Miasta Chełm ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Drukuj

Prezydent Miasta Chełm ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych