Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa edabska 459
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 489
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2019 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób edabska 440
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w formie powierzenia edabska 557
Konkurs MZ: Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego: 1.2.4 Promocja karmienia piersią edabska 685
Wystartował konkurs na projekty z zakresu edukacji globalnej edabska 634
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2018 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym edabska 653
Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie zdrowia publicznego w 2018 roku określonego w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2017 - 2019 edabska 585
Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym edabska 752
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację imprezy pn.,,Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych" edabska 823