Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
INFORMATOR O PODMIOTACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE ORAZ REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA CHEŁM 2020 ROK Aneta Jabłońska 75
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2021 za 2019 rok Aneta Jabłońska 76
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 -2018 za 2018 rok edabska 314
25 listopada - Międzynarodowym Dniem Walki z Przemocą Wobec Kobiet edabska 765
Zasady finansowania zadań w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miejskich jednostek organizacyjnych w 2018 roku edabska 1163
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2018 za 2017 rok edabska 959
PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO - EDUKACYJNYCH MIASTA CHEŁM DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE edabska 1290
INFORMATOR O PODMIOTACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE ORAZ REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA CHEŁM 2018 ROK 2061
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 4805
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2916