ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Z dniem 01 sierpnia 2017 roku rozpoczął pracę nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego na kadencję na lata 2017 – 2020. To za pośrednictwem Zespołu Miasto Chełm podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, gdyż głównym jego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań wielu podmiotów tworzących lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Zespół Interdyscyplinarny:

  • diagnozuje problemy przemocy w rodzinie, podejmuje działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjuje interwencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, inicjuje działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego kadencji 2017 – 2020 wchodzi 19 osób reprezentujących nw. instytucje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Chełm:

1) Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65
a) Pani Jolanta Gierasimiuk tel. 82 564 08 33
b) Pan Augustyn Okoński tel. 82 565 39 65

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8
a) Pani Edyta Ostapińska tel. 82 565 82 59

b) Pani Edyta Nafalska tel. 82 565 82 59

3) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie, ul. Obłońska 20
a) Pani Halina Sokaluk tel. 82 565 26 41

4) Komenda Miejska Policji w Chełmie, ul. Żwirki i Wigury 20
a) Pani Halina Czuluk tel. 82 560 15 20
b) Pani Agnieszka Koszuk – Janicka tel. 82 560 14 02
c) Pan Marcin Kiczyński - tel. 82 560 14 02

5) Sąd Rejonowy w Chełmie, ul. I AWP 16
a) Pani Grażyna Pachowska tel. 82 565 27 53

b) Pani Magdalena Bożek tel. 82 565 63 26

c) Pani Barbara Myszura tel. 82 565 27 53

6) Prokuratura Rejonowa w Chełmie, Pl. Niepodległości 1
a) Pan Lech Wieczerza tel. 82 563 10 72

b) Pani Krystyna Kister tel. 562 94 30 (centrala)

7) Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, ul. Wołyńska 11
a) Pani Bożena Głaz tel. 82 563 00 78

8) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chełmie, ul. Jedność 41
a) Pani Urszula Mikulska tel. 82 564 07 07

9) Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie, ul. Reformacka 24
a) Pan Krzysztof Gocał tel. 82 565 49 11

10) Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie, ul. Obłońska 20

11) Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „AGAPE" w Lublinie – Filia
w Chełmie, ul. Lwowska 12

a) Pani Sylwia Choma tel. 605 780 345

12) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Chełmie, ul. Brzozowa 9
a) Pani Teresa Król tel. 82 565 45 30

13) Stowarzyszenie Integracji Rodzin „PRZYSTAŃ” w Chełmie ul. Ogrodowa 46

a) Pani Małgorzata Prystupa tel. 82 565 22 99