Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm 2017-2019

ZARZĄDZENIEM NR 719/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm, zmienionym Zarządzeniem Nr 894/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 03 lipca 2017r. , zmienionym Zarządzeniem Nr 1083/18 z dnia 03 stycznia 2018r. zmienionym ZARZĄDZENIE NR 232/19 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 4 czerwca 2019 r. powołano Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm.

W skład rady wchodzą:
1 ) Edyta Muda - Przewodnicząca Rady - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

2 ) Leszek Siwiec - Wiceprzewodniczący Rady- przedstwiciel organizacji  pozarzadowej,

3) Jan Siłuch - Członek Rady - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

4 ) Marian Sikorski - Członek Rady -  przedstawiciel organizacji pozarządowych,

6 ) Edyta Dąbska - Członek Rady  - przedstawiciel Prezydenta Miasta Chełm,

7 ) Dorota Cieślik - Członek Rady  - przedstawiciel Prezydenta Miasta Chełm,

8 )Bartłomiej Kazimierczak - Członek Rady -  przedstawiciel Prezydenta Miasta Chełm,

9 ) Dorota Rybaczuk  - Członek Rady - radna Rady Miasta Chełm,

10 ) Agnieszka Ostrowska - Członek Rady - radny Rady Miasta Chełm.

 

Treść zarządzenie tu.

Zarządzenie zmianiające: TU

Zarządzenie zmieniające TU:

Zarządzenie zmieniające TU:

Uchwała Nr LVI/502/10 Rady Miasta Chełm z dnia 28 października 2010r. w sparwie okreslenia organziacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm oraz trybu powoływania jej członków.

Uchwała nr XXII/250/16 Rady Miasta Chełm z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm oraz trybu powoływania jej członków.

 

Pierwsze posiedzenie Rady w dniu 08 lutego 2017r.:

Drugie posiedzenie Rady w dniu 12 kwietnia 2017r.

Protokół TU

Uchwała Nr III/2017 TU

Załacznik do Uchwały TU

Uchwała Nr IV/2017 TU

Trzecie posiedzenie Rady w dniu 18  lipca 2017r.

Protokół TU

Uchwała Nr V/2017 TU

Czwarte posiedzenie Rady w dniu 28 września 2017r.

Protokół TU

Uchwała Nr VI/2017 TU

Uchwała Nr VII/2017 TU

Uchwała Nr VIII/2017 Tu

Uchwała Nr IX/2017 Tu

Uchwała Nr X/2017 TU

Piąte posiedzenie Rady w dniu 15 listopada 2017r.

Protokół TU

Uchwała Nr XI/2017 TU

Uchwała Nr XII/2017 TU

Szóste posiedzenie Rady w dniu 27 listopada 2017r.

Protokól TU

Uchwała Nr XIII/2017 Tu

Siódme posiedzenie Rady w dniu 15 grudnia 2017r.

Protokół TU

Uchwała Nr XIV/2017 TU

 

ROK 2018

Pierwsze posiedzenie Rady w dniu 15 stycznia 2018r.

Protokół TU

Uchwała Nr I/2018 TU

Uchwała Nr II/2018 TU

Uchwała Nr III/2018 TU

Uchwała Nr IV/2018 TU

 

Drugie posiedzenie Rady w dniu 13 lutego 2018r.

Protokól wraz z Uchwałą Nr V/2018 TU

 

Trzecie posiedzenie Rady w dniu 13 marca 2018 r.

Protokół Tu

Uchwały VI-XI

 

Czwarte posiedzenie Rady w dniu 09 kwietnia 2018 r. 

Protokół Tu

Uchwały XII-XIII

 

Piąte posiedzenie Rady w dniu 23 maja 2018r.

Protokół TU.

Uchwały XIV - XV

 

Szóste posiedzenie Rady w dniu 18 czerwca 2018r.

Protokół TU

Uchwały XVI-XVII

 

Protokół z przebiegu procedury opiniowania przez Radę projektów uchwał

wraz z Uchwałą Nr XVIII i XIX

 

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 17 września 2018r.

Protokół TU

Uchwała Nr XX/2018

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 28 listopada 2018r.

Uchwała Nr XXI/2018 oraz XXII/2018

ROK 2019

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 21 stycznia 2019r.

Uchwała Nr I/2019

Plan działania

Uchwała Nr II/2019

Uchwała Nr III/2019

Uchwała Nr IV/2019

Uchwała Nr V/2019

Uchwała Nr VI/2019

Uchwała Nr VII/2019

 

Protokól z posiedzenia Rady w dniu 11 kwietnia 2019r.

Uchwała Nr VIII-XII/2019

Protokół z posiedzenia Rady w dnia 24 maja 2019 r. wraz z Uchwałą Nr XIII/2019

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 04 lipca 2019 r. wraz z Uchwałą Nr XIV/2019 i XV/2019

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 26 września 2019 r.

Uchwała Nr XVI/2019

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 25 listopada 2019 r.wraz z uchwałą Nr XVIII/2019

2020 rok

Protokół z Rady z dnia 17 stycznia 2020 r. wraz z Uchwałą Nr I/2020