Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm

W dniu 08 lutego 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm .

W posiedzeniu udział wzieli:

Pan Stanisław Mościcki  - Zastepca Prezydenta Miasta Chełm oraz

Pan Krzysztof Giedz – Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Pani Edyta Muda - Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Pan Jan Siłuch - Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Pan Marian Sikorski - Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego

Pan Leszek Siwiec - Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Pani Jolanta Gierasimiuk - Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego

Pani Elżbieta Bajkiewicz - Kaliszczuk - Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego

Pani Irena Żółkiewska - Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Pan Artur Juszczak - Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Podczas posiedzenia Członkowie Rady dokonali wyboru ze swojego grona w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.

Przewodniczącą Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm została Pani Edyta Muda.

Wiceprzewodniczącym Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm wybrano Pana Leszka Siwca.

 

IMG3

 IMG 20170208 140650

 

 Protokół z posiedzenia tu

Uchwała Nr I/2017 tu

Regulamin Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm tu

Uchwała Nr II/2017 tu