Konkurs o przyznanie tytułu ,,Społecznika Roku" na terenie Miasta Chełm

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm ogłasza już po raz trzeci konkurs o przyznanie  tytułu ,,Społecznika Roku" na terenie Miasta Chełm.

  • Konkurs ma promować osoby, które są aktywne w działalności społecznej, działają na rzecz innych; działają na rzecz zmiany, na której zyskuje społeczność lokalna lub środowisko, walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, podejmują inicjatywę rozwiązania dotychczas omijanego problemu, są pomysłodawcami i organizatorami szczególnie wartościowych oddolnych działań, akcji i inicjatyw społecznych.

Wypełniony wniosek w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs o przyznanie tytułu „SPOŁECZNIK ROKU” należy w terminie do dnia 31 marca 2018 roku.:

- złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie (w każdy dzień roboczy w godz. 10.00 – 17.00) lub,

- przesłać listownie na adres: Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

 

 

Przewodnicząca

Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm

/-/ Edyta Muda

 

 

Więcej informacji o konkursie w ogłoszeniu TU:

Wniosek o przyznanie tytułu ,,Społecznik Roku" TU:

Regulamin Konkursu ,,Społecznik Roku" TU: