Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm 2020-2023

ZARZĄDZENIEM NR 539/20 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm powołano Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm.

W skład rady wchodzą:
1 ) Edyta Muda - Przewodnicząca Rady - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

2 ) Leszek Siwiec - Wiceprzewodniczący Rady- przedstwiciel organizacji  pozarzadowej,

3) Edyta Dąbska  - Sekretarz Rady - przedstawiciel Prezydenta Miasta Chełm,

4) Jan Siłuch - Członek Rady - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

5 ) Marian Sikorski - Członek Rady -  przedstawiciel organizacji pozarządowych,

6) Agnieszka Filipczuk - Członek Rady -przedstawiciel organizacji pozarządowych,

7 ) Dorota Cieślik - Członek Rady  - przedstawiciel Prezydenta Miasta Chełm,

8 ) Bartłomiej Kazimierczak - Członek Rady -  przedstawiciel Prezydenta Miasta Chełm,

9 ) Dorota Rybaczuk  - Członek Rady - radna Rady Miasta Chełm,

10 ) Agnieszka Ostrowska - Członek Rady - radny Rady Miasta Chełm.

Zarządzenie ws. powołania TU:

Pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm 18 lutego 2020 r.

 20200218 145659

 

Protokół TU:

Uchwała Nr I/2020

Uchwała Nr II/2020

Uchwała Nr III/2020

Uchwała Nr IV/2020