Wykaz rzeczy znalezionych

Drukuj

Urząd Miasta Chełm
ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm
Wydział Spraw Społecznych
pok. 4, tel. 82 564 31 92

 

Wydział Spraw Społecznych realizuje zadania na podstawie ustawy z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych

(Dz. U. z 2015 r., poz. 397 z póżn.zm.) w zakresie: