BIM 002 Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 herb chelma przezroczysty Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

BIM 002

Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Wydanie 002
z dnia 23.02.2012r.

 I Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.);

- Uchwała Nr LV/493/10 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 4 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

- Zarządzenie Nr 70/11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie wzoru wniosku na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zmienione Zarządzeniem Nr 300/11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 09 listopada 2011 r.

 II Wymagane wnioski:

- wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, składany Miastu Chełm przez mieszkańców miasta („grupę inicjatywną”) bezpośrednio pdf fBIM 002-1
- wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, składany Miastu Chełm przez mieszkańców miasta („grupę inicjatywną”) za pośrednictwem organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.) pdf fBIM 002-2

 III Wymagane załączniki:

- oświadczenie mieszkańców miasta Chełm (,,grupy inicjatywnej”) składających Miastu Chełm wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.pdf fBIM 002-3

- zobowiązanie organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z póź.zm.), składających Miastu Chełm wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pdf fBIM 002-4

 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
30 dni
 VII Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Chełm
Biuro Inwestycji Miejskich

ul. Lubelska 63
22-100 Chełm

tel. (082) 564-38-67

 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:

Biuro Inwestycji Miejskich realizuje zadania w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie:

budowy, rozbudowy lub remontu dróg, oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnejj sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.