DF 013 Opłata skarbowa – wnioski w sprawie zwrotu opłaty

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DF 013

Opłata skarbowa – wnioski w sprawie zwrotu opłaty Wydanie 001
z dnia 01.03.2019r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie  zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:

fDF 013-1 - wniosek w sprawie zwrotu opłaty

fDF 001-6 - oświadczenie

 III Wymagane załączniki:
Dowód zapłaty opłaty skarbowej
 IV Dokumenty do wglądu:
Brak
 V Opłaty:
Brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament
Finansów
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
IX Opłata za odwołanie:
Nie pobiera się
 X Uwagi:
Opłata skarbowa podlega zwrotowi w następujących przypadkach:
1) od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,
2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
Nie podlega zwrotowi opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.