DF 016 Odwołania i zażalenia

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DF 016

Odwołania i zażalenia Wydanie 001
z dnia 01.03.2019r.

 I Podstawa prawna
Art. 220, art. 222, art. 223, art. 236, art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:
pdf fDF 016-1 odwołanie
pdf fFD 016-2 zażalenie
 III Wymagane załączniki:
Dowody uzasadniające zarzuty odwołania / zażalenia.
 IV Dokumenty do wglądu:
Brak
 V Opłaty:
Brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wniesienia odwołania/zażalenia przez organ odwoławczy
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
 VIII Tryb odwoławczy:
Na decyzję lub postanowienie wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie służy stronie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
IX Opłata za odwołanie:
Nie pobiera się
 X Uwagi:
Odwołanie lub zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania lub zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję.
Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.