DF 017 Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DF 017

Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Wydanie 001
z dnia 01.03.2019r.

 I Podstawa prawna
Art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:
 fDF 017-1 Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań
 III Wymagane załączniki:
Brak
 IV Dokumenty do wglądu:
Brak
 V Opłaty:
Brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament
Finansów
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Zażalenie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm
IX Opłata za odwołanie:
Nie pobiera się
 X Uwagi:
Nadpłaty wraz ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę okreslonych w decyzji oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba, że podatnik złoży wniosek o zaliczeniu nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.