DF 019 Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DF 019

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Wydanie 001
z dnia 01.03.2019r.

 I Podstawa prawna
- Art. 306a – 306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 2355 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330)
 II Wymagane wnioski:
fDF 019-1 Wzór wniosku do pobrania
 III Wymagane załączniki:
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
 IV Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty
 V Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 21 zł od każdego egzemplarza
VI Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 7 dni
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament
Finansów
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm
IX Opłata za odwołanie:
Nie pobiera się
 X Uwagi:
Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej; dowód ten pozostawia się w aktach sprawy.