DF 020 Zaświadczenia: - o figurowaniu lub nie figurowaniu w ewidencji podatników

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DF 020

Zaświadczenia: 
- o figurowaniu lub nie figurowaniu w ewidencji podatników
Wydanie 001
z dnia 01.03.2019r.
 I Podstawa prawna
- Art. 306a – 306d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800  z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 2355 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie  zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330)
 II Wymagane wnioski:

Wzór wniosku do pobrania:pdf fDF 020-1

 III Wymagane załączniki:
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
 IV Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty
 V Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od każdego egzemplarza
VI Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 7 dni
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament
Finansów
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm
IX Opłata za odwołanie:
Nie pobiera się
 X Uwagi:

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona wyżej, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.