KI 002 Zakładanie, utrzymanie, zarządzanie cmentarzem komunalnym

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

KI 002

 Zakładanie, utrzymanie, zarządzanie cmentarzem komunalnym Wydanie 003
z dnia 26.09.2012r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dn. 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych  (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.01 stycznia 2001 w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów.(Dz.U. 2001 Nr 90, poz. 1013);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2001 w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. (Dz.U. Z 2001 Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
- Uchwała Nr XXI/229/12 Rady Miasta Chełm z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Chełmie.
 II Wymagane wnioski:

wniosek pdf fKI 002-1

 III Wymagane załączniki:
brak
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
miesiąc
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Infrastruktury Komunalnej 

ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak