KI 005 Utrzymanie szaletów publicznych

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

KI 005

 Utrzymanie szaletów publicznych Wydanie 003
z dnia 26.09.2012r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.   z 2012r. poz. 391  z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr. 193, poz. 1617)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 75, poz. 690 z późn. zm.).
 II Wymagane wnioski:
wniosek pdf fKI 002-1
 III Wymagane załączniki:
brak
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
miesiąc
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Infrastruktury Komunalnej

ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak