KI 007 Wynajęcie lokali wchodzących w skład publicznego zasobu Miasta Chełm - (lokal mieszkalny, socjalny, zamiana z urzędu)

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

KI 007

Wynajęcie lokali wchodzących w skład publicznego zasobu Miasta Chełm - (lokal mieszkalny, socjalny, zamiana
z urzędu)

Wydanie 003
z dnia 03.03.2011r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r., Nr 31, poz.266 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
-
Uchwała Nr XXXVIII/471/02 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 30 stycznia 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Chełma z późn. zm
-
Uchwała Nr 687/02 Zarządu Miasta Chełma z dnia 7 maja 2002r. w sprawie określenia wzoru, trybu składania wniosków o wynajęcie lokalu.
 II Wymagane wnioski:

- wniosek o wynajęcie / zamianę lokalu socjalnego / lokalu mieszkalnego z zasobów gminy
pdf fKI 007-1

- oświadczenie osoby ubiegającej się o przydział lokalu pdf fKI 007-2,
- oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o przydział lokalu pdf fKI 007-3.

 III Wymagane załączniki:
- zaświadczenie o uzyskanych dochodach
-
zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach czynszowych wystawione przez odpowiednie jednostki
 IV Dokumenty do wglądu:
- dowód osobisty
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
miesiąc
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Infrastruktury Komunalnej

ul. Lubelska 63, I piętro, pok. 13A
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Społeczna Komisja Mieszkaniowa
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak