ZK 001 Ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

ZK 001

 Ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych Wydanie 002
z dnia 05.03.2008r.
 I Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn.zm.
-
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz.U.Nr 13, poz. 155)
 II Wymagane wnioski:

wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego pdf fZK 001-1

 III Wymagane załączniki:
- Zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej o odbytym ćwiczeniu przez żołnierza rezerw
-
Zaświadczenie wydane przez pracodawcę z wyliczeniem kwoty dziennego utraconego wynagrodzenia /kwota wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku słuzbowego za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 90.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
7 dni
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Lubelska 63 pokój 9A
tel. (082) 565 26 06
 VIII Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak