ZK 002 Orzekanie o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

ZK 002

 Orzekanie o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny Wydanie 002
z dnia 05.03.2008r.
 I Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn.zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez poborowegobezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz.U. Nr 17, poz 129)
 II Wymagane wnioski:
podanie o uznanie za opiekuna nad członkiem rodziny pdf fZK 002-1
 III Wymagane załączniki:
- Oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego
-
Orzeczenie o uznaniu osoby nad którą sprawowana jest opieka za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział zarządzania Kryzysowego
ul. Lubelska 63 pok. 9A
tel. (082) 565 26 06
 VIII Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
Wnioskodawca powinien sprawować bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny współnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku zycia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji lub ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu.