ZK 003 Uznanie poborowego lub żołnierza za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

 

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

ZK 003

 Uznanie poborowego lub żołnierza za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Wydanie 002
z dnia 05.03.2008r.
 I Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 241 poz. 2416 z późń.zm)
 II Wymagane wnioski:
wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny pdf fZK 003-1
 III Wymagane załączniki:
- zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej lub WKU o odbywanie przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej oraz w zależności od okoliczności
-
zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach członków rodziny, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy, zaświadczenie z uczelni /szkoły/ o pobieraniu nauki
 IV Dokumenty do wglądu:
 Karta powołania, dowód osobisty żony
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Lubelska 63 pok. 9A
tel. (082)565 26 06
 VIII Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
Członkami rodziny żołnierza pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu są jego żona, dzieci, rodzice oraz osoby względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny.