ZK 004 Pokrycie należności mieszkaniowych dla żołnierza

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

ZK 004

 Pokrycie należności mieszkaniowych dla żołnierza Wydanie 002
z dnia 05.03.2008r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 Nr 241, poz. 2416 z póżń.zm.)
-
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i tryb pokrycia nalezności i opłat mieszkaniowych osobom spełniających powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz.U. Nr116, poz. 1238 z póżn.zm.)
 II Wymagane wnioski:
wniosek o pokrywanie należności pdf fZK 004-1
 III Wymagane załączniki:

1. Zaświadczenie z administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego:
- stwierdzające, że wnioskodawca lub jego małżonek jest najemcą na podstawie decyzji administracyjnej, lub zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny,
- określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego i nr konta na które należy dokonywać wpłat

2. Zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające odbywanie przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej oraz podające okres, na jaki został powołany do tej służby.

 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Lubelska 63 pokój 9A
tel. (082) 565 26 06
 VIII Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak