Chełm - największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej. Dawna stolica księstwa, województwa i ziemi chełmskiej. Gród o ponadtysiącletniej historii...

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Loading
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miasta Chełm zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej oraz podstron Urzędu Miasta Chełm.

Data publikacji strony internetowej: sierpień 2009r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: czerwiec 2015r.

Status pod względem zgodności

Strona główna oraz podstrony Urzędu Miasta Chełm nie są w pełni zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronach Urzędu Miasta Chełm znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.
 • Nie wszystkie z opublikowanych zdjęć posiadają opisy alternatywne.
 • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronach internetowych, takie jak: zdjęcia, obrazki , ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Ostatnia aktualizacja oświadczenia: 01.06.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Urząd Miasta Chełm podejmie wszelkie kroki,aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)

 

Skróty klawiaturowe

Na stronach Urzędu Miasta Chełm można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych.

Na stronie głównej umieszczono linki - skróty prowadzące do:

 • wyszukiwarki serwisu,
 • deklaracji dostępności.

Dokumenty

Na stronach znajduje się wiele plików do pobrania i może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Zrozumiałość i czytelność treści

Urząd Miasta Chełm stara się, aby treści na stronach były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić strony prosimy o kontakt pod adres e-mail: informatyka[at]umchelm.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: informatyka[at]umchelm.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Miasta Chełm:

 • przy ul. Lubelskiej 63 i 65
 • przy ul. Pocztowej 50
 • przy ul. Obłońskiej 20
 • przy ul. Mickiewicza 32A
 • w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie

przy Pl. Niepodległości 1, pok. 6, 14, 15, 18, 20 i 142

spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy w budynku przy ul. Lubelskiej 65, ul. Obłońskiej 20 i pl. Niepodległości 1,
 • instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do pomieszczeń (windy),
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz przez pracowników Referatu Obsługi Interesantów i pracownika obsługi),
 • zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, psa przewodnika,
 • przy budynkach dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku przy ul. Lubelskiej 65 dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, znajduje się ona na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • zapewnione jest świadczenie usługi tłumaczeń języka migowego (PJM) i systemu języka (SJM) na odległość przy zastosowaniu Systemu Komunikacji bez barier, usługa realizowana jest w siedzibie Urzędu przy ul. Lubelskiej 65 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,

Hiperłącze do aplikacji Tłumacz Języka Migowego

Minimalne obsługiwane wersje przeglądarek internetowych: Google Chrome wersja 18, Mozilla Firefox wersja 10, Internet Explorer 8, Apple Safari wersja 5

 

 • zapewniona jest komunikacja z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w złożonym wniosku - pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio po zawiadomieniu przez pracownika Referatu Obsługi Interesantów lub pracownika obsługi,
 • pracownik Referatu Obsługi Interesantów lub pracownik obsługi przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy; jeżeli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie i niezwłocznie udaje się do Referatu Obsługi Interesantów w celu kompleksowego obsłużenia osoby ze szczególnymi potrzebami:

Dostępne środki komunikacji:

- e-mail: info[at]umchelm.pl

- kontakt z Referatem Obsługi Interesantów nr tel. (82) 565 20 70, (82) 565 22 23, (82) 564 37 52

Przyjazne strony

 rzecznik  
    chdk logomdk  
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack