Chełm - największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej. Dawna stolica księstwa, województwa i ziemi chełmskiej. Gród o ponadtysiącletniej historii...

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Loading
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Zmiana nazwy Alei I Armii Wojska Polskiego

ulicaRealizując zapisy ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, Prezydent Miasta Chełm - Agata Fisz informuje, że Rada Miasta Chełm podjęła  w dniu 31 sierpnia 2017 r. uchwałę w sprawie zmiany nazwy Alei I Armii Wojska Polskiego na Aleję Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, położonej na terenie miasta Chełm.


Uchwała została opublikowana dnia 29.09.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 14 października 2017 r.

Poniżej przedstawiam ważne informacje dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości, którzy objęci są ww. zmianą:
I. Informacje ogólne:
1. Zmiana nazwy alei nie wpływa na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste, prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów zachowują ważność, a ich wymiana  nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu).
2. Zmiana danych adresowych nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę oraz w Księgach Wieczystych nastąpi  na wniosek Urzędu Miasta Chełm.
II. Sprawy meldunkowe:
1. Zmiany adresu zameldowania dokonane zostaną z urzędu, bez konieczności składania wniosku.
2. Zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania wydawane będą po złożeniu stosownego wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego z siedzibą w Chełmie przy ul. Pocztowej 50. Wniosek zwolniony jest od opłaty skarbowej.
III. Urząd Skarbowy:
Osoby fizyczne składają formularz ZAP-3 lub aktualizują dane adresowe przy składania zeznania podatkowego za rok 2017, osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3.
IV. Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
Osoby pobierające świadczenia powinny w formie pisemnej zgłosić zmianę danych adresowych
(bez konieczności przedkładania zaświadczenia o zameldowaniu).
V. Powiatowy Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Podczas najbliższej wizyty w ww. instytucjach należy zawiadomić o zmianie adresu zameldowania, nie ma konieczności przedkładania zaświadczenia o zameldowaniu.
VI. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG):
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć w Urzędzie Miasta Chełm (Wydział Spraw Społecznych, ul. Obłońska 20, pok. Nr 10) wniosek o zmianę wpisu do CEIDG-1
    Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUS/KRUS, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego. Wniosek zwolniony jest od opłaty skarbowej.
VII. Wymiana tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości.
1. Właściciele nieruchomości lub działający w ich imieniu administratorzy wspólnot mieszkaniowych zobowiązani są do dokonania wymiany tabliczek zawierających numer porządkowy i nazwę alei na koszt własny.
2. Umieszczenie na budynkach aktualnych danych adresowych ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych, czy też firm kurierskich.
VIII. Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, firmy ubezpieczeniowe, fundusze
emerytalne, zakłady pracy: ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych, udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej (może być wymagane zaświadczenie o zameldowaniu).
IX. Mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący działalność pod zmienianym adresem ponoszą koszty związane z wymianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, szyldów, banerów reklamowych.

    Apeluję do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwego nowego adresu podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

Agata Fisz
Prezydent Miasta Chełm

Przyjazne strony

   
    chdk logomdk logo chcig 2
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack