Chełm - największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej. Dawna stolica księstwa, województwa i ziemi chełmskiej. Gród o ponadtysiącletniej historii...

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Loading
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

CiekawostkiPodczas II wojny światowej istniał w Chełmie Stalag 319 – jeden z największych hitlerowskich obozów jenieckich na terenach dzisiejszej Polski. Z 200.000 jeńców blisko połowa nie przeżyła pobytu w obozie.

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na 2019 rok

W dniu 08 stycznia 2019 roku Prezydent Miasta Chełm ogłosił konkursy ofert na dofinansowanie zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie:
    1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
    2. turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Na wspieranie realizacji zadań w 2019 roku przeznaczono następujące środki finansowe:
    1. 720.000,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) – na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
    2. 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) – na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
    3. 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) – na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
    4. 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – na zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.
Konkurs kierowany jest do podmiotów spełniających warunki określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

Termin składania ofert upływa z dniem 28 stycznia 2019 r. Oferty przyjmowane są w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Chełm, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65. Należy je składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczątką z nazwą podmiotu, numerem ogłoszenia z rejestru oraz nazwą konkursu:
    1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – numer 5/2019,
    2. turystyki i krajoznawstwa – numer 3/2019,
    3. kultury, sztuki, ochrony, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - numer 3/2019,
    4. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - numer 3/2019.

Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 63 pok. 17A tel. (0-82) 565 01 58.

Druk oferty wraz z oświadczeniem, można pobrać ze strony Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej (www.umchelm.bip.lubelskie.pl).

Treść ogłoszenia znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65.

Przyjazne strony

 rzecznik  
    chdk logomdk  
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack