Chełm - największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej. Dawna stolica księstwa, województwa i ziemi chełmskiej. Gród o ponadtysiącletniej historii...

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Loading
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

CiekawostkiPodczas II wojny światowej istniał w Chełmie Stalag 319 – jeden z największych hitlerowskich obozów jenieckich na terenach dzisiejszej Polski. Z 200.000 jeńców blisko połowa nie przeżyła pobytu w obozie.

X sesja Rady Miasta Chełm

IMG 9994

9 maja odbyła się X sesja Rady Miasta Chełm.

Podczas sesji radni zapoznali się z informacją Prezydenta Miasta Chełm o działaniach podejmowanych przez Prezydenta od ostatniej sesji. Przedstawiono również:

- informację Przewodniczącego Rady Miasta Chełm o działaniach podejmowanych przez Radę od ostatniej sesji;

- informację o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm za rok 2018;

- informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach wynikających ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za rok 2018;

- oraz sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018 za rok 2018.

Rada Miasta przyjęła uchwały:

- w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie miasta Chełm w roku 2019 → ustalono, że sezon ten będzie trwał od 15 czerwca do 1 września;

- w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Chełm na rok 2019 → na terenie Chełma działać będzie jedno kąpielisko wyznaczone z części zbiornika „Glinianki” przy ul. Ceramicznej (długość linii brzegowej 30 metrów);

- informacja o przyznanych i wykorzystanych stypendiach sportowych w 2018 roku;

- w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Miasta Chełm w Stowarzyszeniu „Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna” → wyznaczony został Bartłomiej Kazimierczak, dyrektor Departamentu Promocji i Kultury Urzędu Miasta Chełm;

- zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chełmie → załącznik do uchwały zawierający wykaz opłat znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm;

- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Chełm w zakresie publicznego transportu zbiorowego → porozumienie reguluje kwestię transportu zbiorowego na trasie: Chełm – Pokrówka – Żółtańce (zalew) w okresie wakacyjnym;

- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Chełmie;

- zmieniającą uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

- w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Chełm → nowym członkiem Komisji została radna Edyta Rożek.

Przyjazne strony

 rzecznik  
    chdk logomdk  
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack