Chełm - największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej. Dawna stolica księstwa, województwa i ziemi chełmskiej. Gród o ponadtysiącletniej historii...

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Loading
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

CiekawostkiPodczas II wojny światowej istniał w Chełmie Stalag 319 – jeden z największych hitlerowskich obozów jenieckich na terenach dzisiejszej Polski. Z 200.000 jeńców blisko połowa nie przeżyła pobytu w obozie.

Wizyta studyjna w ramach projektu ERASMUS+

IMG 0233

Wizyta studyjna uczniów i nauczycieli z Turcji, Włoch, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Czech w ramach projektu Erasmus+ „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej”, w którym udział bierze Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie. Goście ze szkół partnerskich w ciągu kilku dni brali udział w warsztatach, odkrywali najciekawsze miejsca ziemi chełmskiej i poznawali historię miasta. W ramach pobytu odbyło się również spotkanie z przedstawicielami władz miasta w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza.

 

Projekt Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej” jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie jako partnera wiodącegowe współpracy z krajami: Turcją, Portugalią, Wielką Brytanią, Czechami oraz Włochami.

Celem projektu jest zwiększenie motywacji uczniów do nauki dzięki zastosowaniu w nauczaniu metod aktywizujących z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Projekt zakłada także poszerzenie przestrzeni edukacyjnej poprzez tworzenie transgranicznej sieci współpracy, dzięki której możliwa będzie wymiana doświadczeń kadry nauczycieli, kierownictw szkół oraz uczniów w zakresie nauczania i uczenia się treści w dziedzinie przedmiotów przyrodniczych, ekologii, a także nabycie umiejętności manualnych, artystycznych, zawodowych- różne rodzaje rzemiosła. Jednocześnie współpraca międzynarodowa pozwoli poszerzyć zakres doświadczeń i udanych inicjatyw promujących nowoczesne kształcenie w dziedzinie przedmiotów przyrodniczych, w tym uwzględniające różnorodność kulturową, doskonalenie w posługiwaniu się TIK oraz sprawne komunikowanie się w języku obcym.

Założeniem projektu jest poszerzenie obowiązujących programów szkolnych o dodatkową wiedzę przyrodniczą w zakresie form ochrony koordynowanej na poziomie Unii Europejskiej i specyficznych dla poszczególnych państw (obszary chronione, nazwy gatunków chronionych fauny i flory).

Dzięki realizacji międzynarodowego projektu uczniowie poznają kulturę i środowisko naturalne krajów partnerskich, nawiążą międzynarodowe znajomości, poprawią umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Poszerzą swoją wiedzę na temat otaczającej przyrody, rzadkich gatunków roślin i zwierząt, form ochrony przyrody w Polsce i Europie, zmian klimatycznych oraz możliwości ochrony środowiska przyrodniczego, klimatu poprzez stosowanie prostych zasad w życiu codziennym, zaczynając od segregacji śmieci, oszczędzania wody, energii, zasobów naturalnych itp. W ramach krótkoterminowej wymiany uczniowie i nauczyciele poznają różne formy rzemiosła, rozwiną kreatywność, wyobraźnię i zdolności manualne. Dzięki zdobytej wiedzy uczniowie będą obywatelami Europy, którzy świadomie dbają o środowisko naturalne i chronią dziedzictwo kultury europejskiej, a zdobyta wiedza zwiększy ich szanse na rynku pracy. Współpracując w ramach projektu uczniowie komunikują się przede wszystkim w języku angielskim, ale także poznają języki narodowe, a także kulturę.

W grudniu 2018r. uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w wyjeździe do Portugalii, natomiast w kwietniu 2019r. odwiedzili Turcję.

Od 6 maja 2019 roku uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich na 5 dni przyjechali do Chełma. Podczas wizyty odbędą się warsztaty i wycieczki, które przyczynią się do zrealizowania postawionych w projekcie celów. Uczestnicy wezmą udział w wycieczkach do Poleskiego Parku Narodowego oraz do Roztoczańskiego Parku Narodowego połączonych ze szkoleniem terenowym prowadzonym przez pracowników tych parków.

Uczestnicy poznają tam chronione gatunki fauny i flory, charakterystyczne dla tego regionu np. żółwia błotnego czy dziewięćsiła popłocholistnego lub rosiczkę, zobaczą tereny torfowe oraz podmokłe z charakterystyczną roślinnością. Wezmą udział w warsztatach garncarskich, który obejmuje między innymi praktyczną naukę podstawowych technik formowania naczyń na kołach garncarskich oraz wykonywanie kilku typów tradycyjnej ceramiki użytkowej i dekoracyjnej w konwencji garncarstwa ludowego. Poznają zawód piekarza i wezmą udział w warsztatach pieczenia chleba w Guciowie. Uczestnicy poznają zabytki naszego miasta, zwiedzą przepiękne Podziemia Kredowe, a także Ogród Botaniczny w Lublinie.

W ramach pobytu gości ze szkół partnerskich zaplanowano także spotkanie z władzami oświatowymi naszego miasta, które odbyło się 7 maja w Muzeum Chełmskim. W spotkaniu wzięli udział: Andrzej Kosiniec –II Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, Dorota Cieślik p.o dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Chełm.

Prezydent powitał dyrektorów i nauczycieli z partnerskich szkół. Zachęcił do zwiedzania naszego miasta i okolic oraz do aktywnej realizacji zaplanowanych w projekcie celów. Podkreślił rolę Muzeum, które w ramach współpracy z Urzędem Miasta oraz podległymi mu jednostkami realizują zadania edukacyjne i wychowawcze dla dzieci i młodzieży naszego miasta. Wspólnie z Dyrektor Dorotą Cieślik wręczyli gościom drobne upominki. Po części oficjalnej zaproszeni goście usłyszeli od kustosza muzeum kilka informacji na temat nowej wystawy „Jeden wiek – wiele dróg” oraz zwiedzili zgromadzone na wystawie zbiory.

W planowanych w ramach projektu szkoleniach i warsztatach w poszczególnych krajach biorą także udział uczniowie z tych szkół, którzy współpracują podczas warsztatów i szkoleń z uczniami ze szkół partnerskich. Podczas realizacji tych działań będą oni tworzyć przedmioty rękodzieła, nagrywać wspólnie filmy, tworzyć prezentacje multimedialne i broszury podsumowujące nabytą wiedzę. Po powrocie do macierzystych szkół uczniowie podzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami ze społecznością szkolną.

IMG 0233

IMG 0238

IMG 0241

IMG 0245

IMG 0275

 

Przyjazne strony

 rzecznik  
    chdk logomdk  
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack