Chełm - największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej. Dawna stolica księstwa, województwa i ziemi chełmskiej. Gród o ponadtysiącletniej historii...

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Loading
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

ZIELONE MIASTO

Facebook

fb

KULTURA MAŁEGO I DUŻEGO CZŁOWIEKA BUTTON

ipk

WSCH

Logo Funduszu Dróg Samorządowych - odnośnik do strony informacyjnej projektu

Zyj po chelmsku
 

Logo GOK

zorza

logo 3 Plus

baner mielec

12B

logo hospicjum chelm

Deklaracja dostępności

5267915
Wizyt dziśWizyt dziś879
Wizyt wczorajWizyt wczoraj1893
W tym miesiącuW tym miesiącu27015
Ogółem od 12 08 2009Ogółem od 12 08 20095267915

CiekawostkiPodczas II wojny światowej istniał w Chełmie Stalag 319 – jeden z największych hitlerowskich obozów jenieckich na terenach dzisiejszej Polski. Z 200.000 jeńców blisko połowa nie przeżyła pobytu w obozie.

Koronawirus - Pytania i odpowiedzi

Koronawirus wywrócił nasze życie do góry nogami. W obliczu pandemii konieczne było również zmodyfikowanie pracy Urzędu Miasta w Chełmie. Każdego dnia odbieramy od mieszkańców wiadomości, w których pytają nas o to, jak, w dobie epidemii, załatwić konkretną sprawę lub rozwiązać problem. Postanowiliśmy wyjść naprzeciwko ich oczekiwaniom. Przygotowaliśmy FAQ, czyli zbiór najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami. Baza pytań będzie aktualizowana na bieżąco.

1. W jakich godzinach pracuje Urząd Miasta w Chełmie?

Urząd Miasta w Chełmie w poniedziałek, środę, czwartek oraz piątek pracuje w godzinach 7:30-15:30. Wyjątkiem jest wtorek, gdy urzędnicy UM Chełm pozostają do dyspozycji mieszkańców od 8:30 do 16:30.

2. Czy w dobie pandemii koronawirusa mogę załatwić sprawę urzędowo bezpośrednio?

Nie. Ze względów bezpieczeństwa, od 19 marca 2020 roku bezpośrednia obsługa interesantów pozostaje zawieszona do odwołania. Od tego momentu sprawy można załatwiać jedynie drogą telefoniczną, elektroniczną oraz poprzez wrzucenie wniosków do urn, które są ustawione w przedsionkach budynków UM Chełm przy ul. Lubelskiej 65, Mickiewicza 32 (Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi) oraz Pocztowej 50 (Urząd Stanu Cywilnego).

W przypadku Urzędu Stanu Cywilnego petenci są w sprawach: zgłoszenia zgonu, zgłoszenia narodzin, odebrania dowodu osobistego, zawarcia małżeństwa. W każdej z sytuacji należy jednak uprzednio skontaktować się z urzędnikami, w celu umówienia ewentualnej wizyty lub innego sposobu załatwienia sprawy.

1. Zgłoszenie zgonu, tel. 82 564 05 21

2. Zgłoszenie urodzeń (Uwaga! Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać w terminie 21 dni), tel. 82 564 05 21

3. Odebranie dowodu osobistego, tel. 82 564 38 65

4. Informacje w sprawie zawarcia związku małżeńskiego tel. 82 564 04 93, 82 564 02 82

Pozostałe przypadki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności rozpatrywane są po wrzuceniu wniosku z numerem kontaktowym do urny. Wnioski i dokumenty niezbędne do załatwienia spraw w UM Chełm są do pobrania na stronie internetowej urzędu miasta w zakładce e-urząd, a także w formie druków papierowych wyłożonych przy urnach umieszczonych w budynkach UM Chełm. Wypełnione dokumenty można także wysłać pocztą.

Numery telefonów do poszczególnych Departamentów dostępne są TUTAJ.

3. Co z karami za nieprzerejestrowanie samochodu?

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Chełm kary za nieprzerejestrowanie samochodu zostają zawieszone. Do czasu obowiązywania zarządzenia Prezydent Miasta nie będzie naliczał kar osobom, które nie dopełnią obowiązku zarejestrowania pojazdu w ciągu 30 dni albo obowiązku zawiadomienia urzędu o sprzedaży lub zakupie pojazdu. Na ulgę mogą liczyć tylko ci, którym 30-dniowy termin na załatwienie tych formalności upłynął nie wcześniej niż 13 marca.

4. W jaki sposób przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie z czynszu za wynajem lokalu komunalnego?

Decyzją Prezydenta, przedsiębiorcy, którzy wynajmują lokal od Miasta, mogą ubiegać się o zwolnienie z czynszu. Wystarczy, że złożą wniosek do Departamentu Komunalnego UM Chełm. We wniosku należy umotywować i udokumentować potrzebę zastosowania ulgi. Wniosek powinien zawierać podstawowe dane przedsiębiorcy, adres i rodzaj prowadzonej działalności (branża), kontakt. Nie ma określonego wzoru wniosku.

5. Czy możliwe jest zwolnienie z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje możliwości zwolnienia z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Termin wnoszenia opłat do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego został zmieniony z 31.03.2020 r. na 30.06.2020 r.

6. Jakie ulgi obowiązują w przypadku podatku od nieruchomości oraz od środków transportu?

W tym zakresie przedsiębiorcy mogą skorzystać z rozwiązań z zakresu obowiązującego prawa, o których mowa w art. 67a i dalszych ustawy ordynacja podatkowa. W przypadku podatku od nieruchomości oraz podatku transportowego podatnicy mogą wystosować wniosek do UM Chełm o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożeniu zapłaty podatku na raty. We wniosku należy odpowiednio umotywować swoją prośbę oraz przedstawić sytuację ekonomiczną.

Szczegóły: http://www.chelm.pl/www/eurzad/index.php/wydzial-finansowy/22-df-015-wnioski-w-sprawie-ulg-umorzen-odroczen-rat-osoby-prawne

Przedsiębiorcy mogą skorzystać również z rządowego wsparcia w ramach "Tarczy Antykryzysowej".

Zapisy ustawy przewidują m.in. wsparcie ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, takie jak:

- Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

- Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

- Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

- Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Więcej TUTAJ.

Istnieje również możliwość pozyskania pożyczki z Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Więcej informacji TUTAJ.

7. W jaki sposób przedsiębiorca może złożyć wniosek CEIDG-1 dotyczący zawieszenia,wznowienia, zmiany, wykreślenia, wpisu do działalności gospodarczej?

Wniosek CEIDG-1 dotyczący wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia, wykreślenia można złożyć przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego poprzez złożenie wniosku online bezpośrednio na stronie Ministerstwa Rozwoju. Link na dole:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/. 

Jeżeli nie posiadasz w/w uprawnień możesz złożyć wniosek CEIDG-1 w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65 poprzez wrzucenie wniosku do urn ustawionych w przedsionku budynku magistratu w godzinach od 7:30 do 15:30 (w poniedziałek, środę, czwartek oraz piątek) i we wtorek w godzinach od 8:30 do 16:30.

8. Jaki jest termin składania deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć podpisaną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

9. Czy przedsiębiorcy, którzy w związku z koronawirusem, zmuszeni byli zawiesić działalność mogą złożyć nowe deklaracje zmniejszające zobowiązanie z tytułu gospodarowania odpadami?

Jeśli zamknięcie lokalu, a wraz z nim ustanie potrzeby odbioru odpadów nastąpiło w kwietniu, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi przyjmuje zmienione deklaracje do 10 maja br.

Wszystkie sprawy dotyczące wymiaru opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi można załatwiać jedynie drogą elektroniczną lub telefonicznie, a samą deklarację należy wrzucić do urn ustawionych w przedsionku budynku magistratu przy ul. Lubelskiej 65 lub w siedzibie GOK przy ul. Mickiewicza 32A.

Dla prawidłowego i sprawnego załatwienia sprawy wskazane jest podanie numeru kontaktowego na deklaracji.

10. Co zrobić z elektroodpadami, w sytuacji gdy zamknięty jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów?

PSZOK znów jest otwarty. Spółka MPGK informuje jednak, że ze względu na epidemię koronawirusa przyjęcia interesantów będą odbywały się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerem 606 963 003. Na teren PSZOK będzie mogła wjechać tylko jedna osoba przekazująca odpady, a oczekujący na wjazd powinni czekać na swoją kolej przed bramą wjazdową. Interesanci muszą stosować się również do wszystkich zaleceń sanitarnych oraz środków ostrożności. Niezbędne jest zasłanianie ust i nosa, a także zachowanie bezpiecznej odległości. Więcej TUTAJ.

11. Czy w czasie pandemii nadal istnieje obowiązek segregacji odpadów?

Tak. Od 1 stycznia 2020r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i prawem miejscowym istnieje na terenie miasta Chełm powszechny obowiązek segregacji odpadów komunalnych na poszczególne frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady. Do pojemnika na odpady zmieszane wrzuca się tylko odpady po wstępnej segregacji i których nie można przekazać do PSZOK.

12. Jak wygląda segregacja śmieci, w przypadku osób poddanych kwarantannie?

Odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19 traktuje się jako odpady komunalne a nie medyczne (stanowisko GIS w załączeniu). Kwestie obchodzenia się z odpadami wytwarzanymi przez osoby przebywające w kwarantannie regulują z kolei zalecenia dla pacjenta ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-pteilchz-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-chorob-zakaznych-i-glownego-inspektora-sanitarnego-dotyczace-postepowania-z-chorymi-zakazonymi-sars-cov-2-ktorzy-nie-wymagaja-hospitalizacji/

Poza tym osoby kierowane do kwarantanny otrzymują pakiet podstawowych informacji i zasad obowiązujących w izolacji, m.in. wytyczne dotyczące gospodarowania odpadami.

13. Czy istnieje możliwość odebrania "psiego pakietu" z UM Chełm?

Tak. Departament Komunalny Urzędu Miasta Chełm dysponuje pakietami, które są do dyspozycji mieszkańców. Wystarczy zadzwonić na nr tel. 82 565 21 39. Urzędnicy DK zostawią pakiet w przedsionku magistratu, gdzie ustawione są urny na wnioski.

14. Dla kogo przeznaczone są maseczki ochronne, które produkuje Miasto?

Pracownicy jednostek organizacyjnych Miasta Chełm szyją maseczki dla seniorów, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz najbardziej potrzebujących. Rozdysponowywaniem środków ochrony osobistej zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Nr telefonu: 692 589 699.

15. Jestem osobą starszą i potrzebuję pomocy m.in. w zrobieniu zakupów/Jestem młodą, zdrową osobą - chciałbym pomóc potrzebującym w dobie pandemii. Gdzie powinienem/powinnam się zgłosić?

Zgłoszenia od osób starszych, które potrzebują pomocy np. w zrobieniu zakupów, a także od potencjalnych wolontariuszy przyjmuje Departament Spraw Obywatelskich UM Chełm pod numerami telefonów: (82) 564 31 92 oraz 692 589 699.

16. Czy straż miejska kontroluje osoby objęte kwarantanną?

Policja posiada wykazy osób objętych kwarantanną i jest wiodącą służbą dokonującą kontroli tych osób, natomiast strażnicy miejscy mogą tylko wspierać policjantów w tym zadaniu pełniąc z nimi służbę.

17. Kogo dotyczy kwarantanna i na czym polega?

Kwarantanna trwająca 14 dni dotyczy osób, które:

- wracają z zagranicy,

- miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,

- przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP,

- mieszkają z osobą, która jest objęta kwarantanną.

Przez ten czas:

- w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,

- spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,

- w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,

- w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

18. Czy w czasie epidemii koronawirusa i obowiązujących ograniczeń dotyczących opuszczania domów mogę udać się na cmentarz lub na działkę?

Cmentarze i ogródki działkowe nie są wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, jako miejsca objęte zakazem korzystania, ale należy mieć na uwadze, że wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum.

 

 

 

 

Przyjazne strony

 rzecznik  
    chdk logomdk  
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack