logo

Miasto Chełm realizuje projekt pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach Priorytetu III Priorytet IIIWysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-POKL.03.05.00-00-027/13-00 zawartej w dniu15.10.2013r.pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Miastem Chełm i skierowany jest do 2 przedszkoli i 13 szkół dla dzieci i młodzieży (w tym:. 5 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 1 zasadniczej szkoły zawodowej, 1 technikum, 2 liceów ogólnokształcących), oraz nauczycieli w nich zatrudnionych (ogółem 380 uczestników indywidualnych).

Okres realizacji projektu:

01.10.2013 – 31.08.2015

Źródło finansowania projektu:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:

  • Europejski Fundusz Społeczny – 85%
  • Budżet państwa – 15%

Celem głównym projektujest podniesienie jakości procesu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego Programu Wspomagania Szkół Miasta Chełm w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01 października 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r.  w 13 szkołach i 2 przedszkolach, obejmując 380 nauczycieli/lek, w tym 15 dyrektorów.

     Do celów szczegółowych projektu należą:

  1. Wzrost kompetencji nauczycieli przedszkoli oraz szkół I-III etapu edukacyjnego Miasta Chełm, uczestniczących w projekcie, w obszarach objętych wsparciem w okresie od 01.10.2013-31.08.2015.
  2. Poprawa jakości współpracy kadry pedagogicznej Miasta Chełm uczestniczącej w projekcie, w aspekcie doskonalenia i samodoskonalenia zawodowego w okresie od 01.10.2013-31.08.2015.
  3. Wzrost rzetelności diagnozy potrzeb szkół/przedszkoli z Miasta Chełm uczestniczących w projekcie, w zakresie doskonalenia nauczycieli placówki w obszarach wymagających szczególnego wsparcia poprzez opracowanie rocznych planów wspomagania w okresie od 01.10.2013-31.07.2015 opartych na wynikach pogłębionej walidacji podjętych działań.

Projekt obejmuje realizację następujących formy wsparcia:

  • przeprowadzanie procesu doskonalenia nauczycieli oraz wdrożenie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń
  • organizację i realizację współpracy dyrektorów szkół i nauczycieli w ramach 4 sieci tematycznych przy współpracy placówek systemu oświaty;
  • opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania Szkół (PWS)

Biuro projektu – mieści się w pokoju nr 42a, Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm tel. 82 564 09 00, e-mail koordynatora projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.