Loading
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 60 217 (stan na II polrocze 2019 r.).
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

RPO WL

Regionalny Program Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Regionalny Program Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 jest jednym z 16 programów regionalnych, których zadaniem jest realizacja Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii Spójności). RPO WL na lata 2007-2013 jest odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego, której podstawę tworzy Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020. Ostateczną wersję RPO WL na lata 2007-2013 Komisja Europejska zatwierdziła 2 października 2007r.

Celem głównym RPO WL na lata 2007-2013 jest „Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu”.

Cel główny zrealizowany będzie poprzez osiąganięcie następujących celów szczegółowych, takich jak:
1. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności,
2. Poprawę warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju,
3. Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku.

W ramach RPO WL na lata 2007-2013, Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach dziewięciu priorytetów:
1. Przedsiębiorczość i innowacje
2. Infrastruktura ekonomiczna
3. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne
4. Społeczeństwo informacyjne
5. Transport
6. Środowisko i czysta energia
7. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna
8. Infrastruktura społeczna
9. Pomoc technicznaej

Więcej informacji nt. RPO WL na lata 2007-2013 na stronie internetowej: www.rpo.lubelskie.pl

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack