Loading
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 60 217 (stan na II polrocze 2019 r.).
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną w Chełmie

RPO WL

W dniu 24 sierpnia 2010r.; zawarto umowę nr 13/09-UDA-RPLU.08.02.00-06-026/09-00-383 o dofinansowanie projektu: „Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną w Chełmie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działania 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa RPO WL na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków europejskich.


Całkowity koszt projektu wynosi: 9.919.198,18 PLN
Kwota dofinansowania wynosi: 6.326.848,00 PLN (63,76%)

Okres realizacji projektu15.07.2010 – 15.11 2011

Podjęcie planowanej modernizacji budynków ZSO nr 6 w Chełmie przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia, zwiększenia dostępu mieszkańców regionu do infrastruktury edukacyjno – sportowej. Wzmocnienia konkurencyjności oferty edukacyjno – sportowej miasta w regionie, przez unowocześnienie infrastruktury szkolnej i sportowej oraz poprawę standardu higieniczno – sanitarnego bazy edukacyjno - sportowej. Ponadto projekt przyczyni się do wyrównania różnic rozwojowych oraz czynnego propagowania i profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, poprzez poprawę wydolności i sprawności fizycznej. W długoterminowej perspektywie 3-5 lat utworzenie wysokości jakości kompleksu sportowego wpłynie na popularyzację aktywnych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku, co niewątpliwie wpłynie na poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży. Zmodernizowana baza szkolna i sportowa poprawi również bezpieczeństwo uczniów i osób z niej korzystających.
Projekt uwzględnia również potrzeby osób niepełnosprawnych.

Zakres zamówienia obejmuje:
1)Termomodernizację budynku (docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki),
2)Przebudowę pomieszczeń szkolnych (remont ogólnobudowlany),
3)Budowę szachtu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego,
4)Wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych,
5)Wymianę wyposażenia kuchni,
6)Wykonanie i wyposażenie siłowni ,
7)Remont instalacji gazowej,
8)Remont instalacji c.o.,
9)Remont instalacji wod-kan,
10)Remont instalacji elektrycznej, wraz z montażem monitoringu,
11)Przebudowę przyłącza wody,
12)Remont wentylacji kuchni i sali gimnastycznej,
13)Wykonanie parkingu,
14)Remont ogrodzenia terenu,
15)Wykonanie boisk,
16)Budowę trybuny,
17)Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, oddymiania oraz zapobiegania zadymieniu klatek schodowych.

rpowl_6

Dokumentacja fotograficzna

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack