Loading
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 60 217 (stan na II polrocze 2019 r.).
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

„Modernizacja Chełmskiego Domu Kultury z infrastrukturą otoczenia w Chełmie

 

RPO WL

 

 

Zakończono realizację projektu "Modernizacja Chełmskiego Domu Kultury z infrastrukturą otoczenia w Chełmie".

 

Całkowita wartość projektu wyniosła 5 265 819,45 zł.

 

Dofinansowanie zadania wyniosło:

 

 • ze środków europejskich: 1 530 422,90 zł

 • ze środków MKiDN: 382 605,67 zł.

 

W ramach projektu zmodernizowano i odnowiono budynek Chełmskiego Domu Kultury oraz zagospodarowano na nowo jego otoczenie. Wybudowano nowe place, drogę manewrową, chodniki i miejsca postojowe wokół CHDK-u oraz dwa parkingi. Wykonano oświetlenie terenu, elementy małej architektury i zasadzono zieleń. Budynek i parkingi są monitorowane.

 

Nowe miejsca parkingowe, są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

 

Zmodernizowany obiekt pozytywnie wpływa na rozwój społeczno - gospodarczy miasta i regionu.

 

Zwiększyła się oferta wydarzeń artystycznych i kulturalnych. Wzrosła liczba dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych w różnym przedziale wiekowym, korzystających z obiektu. Dla dzieci prowadzone są zajęcia z zakresu rytmiki, tańca, muzyki, rysunku i innych dziedzin pracy artystycznej. Chełmski Dom Kultury jako największa placówka kultury w mieście stał się bardziej atrakcyjny i dostępny dla uczestników koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, wystaw malarskich i innych wydarzeń kulturalnych.

 

 

 

ARCHIWUM

Projektu „Modernizacja Chełmskiego Domu Kultury z infrastrukturą otoczenia w Chełmie"

Miasto Chełm podpisało umowę nr: 03/10-UDA-RPLU.03.02.00-06-026/10-00-0576 z Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego o dofinansowanie Projektu „Modernizacja Chełmskiego Domu Kultury z infrastrukturą otoczenia w Chełmie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne. Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w kwocie 2 172 013,14 zł.
Całkowita wartość projektu wynosi 5 582 402,26 zł.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Miasto Chełm w dniu 09.05.2012 r. podpisało umowę nr 03949/12/FPK/DFE z  Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącą dofinansowania zadania w kwocie 543 003.25 zł, w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach projektu zaplanowano wykonanie następujących prac:
1. Remont budynku Chełmskiego Domu Kultury

 • wymiana instalacji elektrycznej
 • wymiana stolarki drzwiowej
 • docieplenie klatki schodowej, w tym wymiana ślusarki stalowej na aluminiową
 • adaptacje pomieszczeń po bibliotece na potrzeby działalności ChDK
 • klimatyzacja sali lustrzanej i baletowej
 • malowanie pomieszczeń
 • remont schodów wewnętrznych
 • remont łazienek
 • monitoring wewnętrzny obiektu

Remont instalacji w budynku ChDK-u obejmie: wymianę instalacji elektrycznej (tj. demontaż starej i montaż nowej instalacji, instalacja przeciwporażeniowa, przeciwprzepięciowa i uziemienia wyrównawczego, instalacja p.poż, odgromowa, telefoniczna, sieci Internetu, alarmowa), wymianę instalacji elektrycznej sali widowiskowej (tj.: system oświetlenia inteligentnego, instalacja oświetlenia roboczego sceny, widowni, oświetlenia awaryjnego, instalacja zasilająca projektory kinowe, instalacja nagłaśniająca salę widowiskową, instalacja interkomowa).

2. Budowa infrastruktury otoczenia tj. zagospodarowanie terenu wokół obiektu (zieleń, oświetlenie, mała architektura, komunikacja).

Prace w otoczeniu ChDK-u obejmą zagospodarowanie terenu, w tym wymianę nawierzchni chodników i alejek oraz budowę nowej nawierzchni chodników i alejek, zieleń i małą architekturę. W ramach prac zaplanowano instalację monitoringu zewnętrznego i oświetlenia terenu wokół budynku.


3. Budowa parkingów i miejsc postojowych wraz z instalacją monitoringu i oświetlenia.
Zaplanowano budowę parkingów:

- 42 miejsc parkingowych przy ul. Reymonta-Czackiego, w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych;
- 48 miejsc parkingowych przy ul. Batorego, w tym 3 miejsca dla niepełnosprawnych.
Zaplanowano budowę 21 miejsc postojowych:
-  11 miejsc przy ul. Słowackiego, w tym 1 dla niepełnosprawnych;
-  4 miejsca przy ul. Stephensona, w tym 1 dla niepełnosprawnych;
-  6 miejsc przy ul. Czackiego.                        

Aktualności

 • maj 2012:

Dnia 16 maja 2012 r. Miasto Chełm zawarło umowę z P.H.U REM-BUD Stefan Mazur z siedzibą ul. Chabrowa 3/14, 21-040 Świdnik, na wykonanie „Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Modernizacja Chełmskiego Domu Kultury z infrastruktura otoczenia w Chełmie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013; Oś Priorytetowa III; Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne. Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich”.

Zakres robót budowlanych dla których ustanowiony zostanie nadzór inwestorski obejmuje specjalności:
1) konstrukcyjno – budowlaną,
2) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
4) telekomunikacyjną,
5) drogową.

 • lipiec 2012:

Dnia 3 lipca 2012 r. Miasto Chełm zawarło umowę z PPHU „ANTRO” Andrzej Trociński z siedzibą ul. Płk. St. Dąbka 19, 22-100 Chełm na wykonanie robót budowlanych w ramach „Modernizacji Chełmskiego Domu Kultury z infrastrukturą otoczenia w Chełmie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013; Oś Priorytetowa III; Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne. Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich”.

Zakres robót obejmuje:
1) remont budynku Chełmskiego Domu Kultury,
2) budowę infrastruktury otoczenia budynku, tj. zieleń, oświetlenie wraz z monitoringiem, małą architekturę, ciągi komunikacyjne,
3) budowę parkingów wraz z instalacją monitoringu i oświetlenia przy ul. Batorego i Reymonta – Czackiego,
4) budowę miejsc parkingowych przy ul. Słowackiego, Czackiego i Stephensona.

Protokołem z dnia 10 lipca 2012 r. przekazano Wykonawcy plac budowy.

  • sierpień 2012

Kontynuowano prace remontowe w zakresie objętym umową, zarówno w budynku Chełmskiego Domu Kultury jak i przy zagospodarowaniu otoczenia. Ukończono główne prace przy budowie zatok parkingowych przy ul. Czackiego oraz parkingów wraz z oświetleniem przy ul. Batorego. Rozpoczęto roboty przy budowie parkingu przy ul. Reymonta.

 

 


wrzesień 2012

Trwają prace przy budowie parkingów i miejsc postojowych przy ul.Słowackiego, Reymonta - Czackiego i Stephensona. W budynku Chełmskiego Domu Kultury remontowane są korytarze, sala widowiskowa, sala baletowa i lustrzana, modernizowane są łazienki i pomieszczenia biurowe.

 

 


październik 2012

Prowadzone są prace przy zagospodarowaniu terenu wokół ChDK oraz roboty remontowe wewnątrz budynku.

 

 


listopad 2012

Zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wokół ChDK: parkingi, zatoki parkingowe, plac przed budynkiem, ciągi piesze, nasadzenie drzew i krzewów. Kontynuowane są prace remontowe i wykończeniowe pomieszczeń budynku: sali lustrzane i baletowej, pomieszczeń administracyjnych, łazienek.

 


grudzień 2012

Zakończono prace remontowe pomieszczeń administracyjnych i po bibliotece.


Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack