Stypendia Unijne Dla Studentów

logo_zporr

Zakonczenie realizacji projektów

"Eurostudent - program stypendialny dla województwa lubelskiego 2006-2007"


"Eurostudent - program stypendialny dla województwa lubelskiego 2006-2007"

Regulamin przyznawania stypendium dla studentów
załącznik nr 1
załącznik nr 2

załącznik nr 3
załącznik nr 4

Więcej informacji o ZPORR w woj. lubelskim:
www.zporr.lubelskie.pl