Stypendia Unijne Dla Uczniów

logo_zporr

Zakończenie realizacji projektów

PROJEKT "POMOST EDUKACYJNY - PROGRAM

STYPENDIALNY EDYCJA 2006"

Regulamin
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7


PROJEKT "MATURY POD STRZECHY - PROGRAM

STYPENDIALNY DLA MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ"
Regulamin

"Matury pod strzechy - program
Priorytet 2 "Wzmocnienie rozwoju zasobów
ludzkich w regionach"
działanie 2.2. "Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne"
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego


Więcej informacji o ZPORR w woj. lubelskim:
www.zporr.lubelskie.pl